Innowacje pedagogiczne » "Zabawnik"*

 „Uczyć się bawić to uczyć się żyć”      Od września 2011 roku ruszyła w przyszkolnym internacie kolejna innowacja pedagogiczna ZABAWNIK, zatwierdzona przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, opracowana przez P. Katarzynę Trombik oraz  P. Marię Kowalczyk.
    Pomysł ZABAWNIK wyszedł z naturalnej potrzeby dzieci, jaką jest ruch i potrzeba działania. Program zajęć terapeutycznych opartych na grach i zabawach ogólnorozwojowych jest formą uatrakcyjnienia zajęć popołudniowych w internacie.
      Zabawy pozytywnie wpływają na ogólny rozwój psychofizyczny dzieci, uczą i bawią, a przede wszystkim mają duże walory terapeutyczne i rewalidacyjne. Zabawa ubarwia życie, czyni je radośniejszym i przyjemniejszym, daje uczucie relaksu, mobilizuje do dalszego wysiłku w szkole oraz – co jest szczególnie ważne sprzyja ogólnemu wychowaniu, opanowywaniu wiedzy i różnych umiejętności, rozwoju zdrowia fizycznego i psychicznego, a także sprzyja zbliżaniu ludzi do siebie. Ważne jest również to, że prawie każdej zabawie towarzyszy ruch pod różną postacią oraz że wyzwala ona spontaniczną aktywność ruchową bez względu na stan zdrowia, samopoczucie, umiejętności ruchowe, a także warunki ogólnego rozwoju człowieka.
      Mamy nadzieję, że ZABAWNIK przyczyni się do wszechstronnego rozwoju wychowanków, umożliwi prawidłową adaptację i socjalizację w naszym ośrodku, wpłynie pozytywnie na sferę emocjonalną i wzmocni poczucie własnej wartości.
Dzięki zabawie każdy wychowanek będzie mógł przeżyć sukces, radość i szczęście.
    ZABAWNIK będzie miał na celu między innymi:                                             

 • Poznanie różnych gier i zabaw
 • Poznanie zabaw z różnych krajów, zabaw naszych rodziców i dziadków,
 • Wdrażanie do przestrzegania reguł i norm
 • Kształtowanie samodyscypliny, umiejętności współdziałania i współzawodnictwa
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • Poznanie samego siebie, swoich mocnych i słabych stron
 • Tolerancja wobec inności drugiego człowieka
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami
 • Kształcenie koncentracji uwagi i spostrzegawczości
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo - ruchowej
 • Zwiększenie świadomości własnego ciała i orientacji w przestrzeni
 • Zaspakajanie naturalnej potrzeby ruchu
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Wdrażanie do aktywnego, zdrowego trybu życia
 • Wprowadzenie radosnego nastroju
 • Odprężenie, relaksowanie się 

   We wrześniu wychowankowie internatu zwiedzili w Muzeum Śląska Cieszyńskiego wystawę „Świat dziecka – dawniej, wczoraj, dziś”. Na wystawie znajdowały się eksponaty pochodzące między innymi z: Muzeum Těšínska, Muzeum w Bytomiu, Zabrzu, Gliwicach, Katowicach oraz z naszego Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Ekspozycja, prezentująca zmiany, jakie przechodził okres dzieciństwa na przestrzeni kilkunastu dziesięcioleci, została podzielona na dwa wątki. Pierwszy dotyczył obowiązków - edukacji i ważnych momentów w życiu dziecka, zaś drugi opowiadał o najprzyjemniejszej części dzieciństwa – czyli o zabawie. Tu z kolei mogliśmy zobaczyć, w jaki sposób i czym bawiły się dawniej dzieci. Największą atrakcją były dla wychowanków, zarówno tych młodszych jak i starszych, oczywiście zabawki. Dziewczynkom spodobały się wózki, lalki, teatrzyk kukiełkowy, mebelki, maszyny do szycia. Chłopcy wypatrzyli swoje zabawki z dzieciństwa: konika na biegunach, żołnierzyki, instrumenty muzyczne, koguciki z drewna i oczywiście procę. Wszyscy stwierdzili jednogłośnie, że uczniowie dawniej w szkole mieli ciężkie życie, a nauczyciel chyba lżejszą pracę, bo dyscypliny pilnowała wisząca w klasie rózga. Wystawa wzbudziła wiele emocji i bardzo się spodobała wychowankom. Wracając do internatu opowiadaliśmy sobie ciekawe i wesołe przygody z dzieciństwa, śmiechom nie było końca. Na kolejnych zajęciach ZABAWNIKA przypomnimy sobie zabawy, w które bawiliśmy się w dzieciństwie.