Innowacje pedagogiczne » "Magiczny relaks"

            W roku szkolnym 2011/2012 w Zespole Placówek Szkolno –    Rewalidacyjno – Wychowawczych wdrożono do realizacji zajęcia z zakresu ekspresji artystycznej i relaksacji dla uczniów objętych opieką przyszkolnego internatu w ramach popołudniowego bloku aktywizującego. Zajęcia realizowane są w ramach zatwierdzonej przez Kuratorium Oświaty w  Katowicach innowacji pedagogicznej „MAGICZNY RELAKS”opracowanej przez wychowawców internatu Katarzynę Sienko i BeatęWidera – Brzóska.
             Wdrożenie całościowej innowacji wzbogaca ofertę zajęć programowych dla dzieci i młodzieży na terenie internatu przyszkolnego. W swoim założeniu program zapobiega zachowaniom agresywnym, wspiera dzieci, nacisk kładzie się na kształtowanie osobowości dziecka tak,  aby radziło sobie lepiej bez nadmiernego napięcia z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza mu życie, umiało współżyć z innymi i potrafiło również znajdować w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach, zwiększało umiejętności wyrażania opinii, uczuć i samego siebie, nabywało umiejętność odprężania się i wyciszania.

                                Zajęcia realizowane są w następujących blokach tematycznych:
1 Ciekawe drzewo.
2. Wieje, wieje wiatr, zrywa liście z drzew.
3. Jesienne niebo.
4 Pada, pada śnieg.
5. Wiosną…
6. dla mamy…
7. Co piszczy w trawie?
8. Kolorowe motyle – moje uczucia.
9 Przygoda moich marzeń.
10. Podsumowanie zajęć – spotkanie integracyjne.
W miesiącu wrześniu i październiku „ ekpresja ciała i duszy” poświęcona była drzewom i jesiennym impresjom...do zajęć wykorzystywano różnorodne techniki plastyczne i  relaksacyjne(Schultz, Jacobson) z użyciem szarf akrobatycznych, chusty animacyjnej i muzyki.