Zajęcia pozalekcyjne » Szkolne Kółko Kulinarne


 

                                                             Kółko Kulinarne „Szef kuchni poleca”


Miejsce realizacji: pracownia technologii gastronomicznej,

Adresat – uczniowie I, II i III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej (kucharz małej gastronomii, piekarz, cukiernik),

Czas trwania: jedna jednostka metodyczna (45 minut) raz w tygodniu,

Cele ogólne:
    Przygotowanie uczniów do konkursów kulinarnych: wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych,
    zorganizowanie czasu wolnego uczniów,
    rozwijanie zainteresowań kulinarnych.

Cele szczegółowe:
    zdobywanie i stałe pogłębianie wiedzy z zakresu technologii gastronomicznej,
    organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
    sporządzanie potraw różnymi metodami i technikami produkcji,
    zaprezentowanie swoich wyrobów na konkursach kulinarnych,

Treści kształcenia:
    Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące przy produkcji potraw,
    Rodzaje i charakterystyka przyjęć okolicznościowych,
    Planowanie menu na różne przyjęcia okolicznościowe,
    Przygotowanie stołów do posiłków codziennych – sposoby ustawiania
    Przygotowanie stołów na przyjęcia okolicznościowe – sposoby ustawienia,
    Zasady nakrywania stołów do różnego rodzaju przyjęć,
    Metody i techniki wykonania różnych wyrobów kulinarnych,
    Dobór narzędzi, maszyn i urządzeń odpowiednio do zastosowanych metod i technik kulinarnych,
    Obliczanie zapotrzebowania na surowce i półprodukty niezbędne do wykonania wyrobów kulinarnych,
    Zasady podawania i dobór naczyń do danego rodzaju potraw,
    Sporządzanie elementów dekoracyjnych z różnych surowców spożywczych,
    Dobór bielizny i zastawy stołowej,
    Dekorowanie stołów,
    Sposoby składania serwetek.

                                                                                                           
Opracowała:  Anna Rozenkiewicz

A oto kokursy w których braliśmy udział:
1.Wrzesień – konkurs karpia w Skoczowie.138,vii-regionalne-dni-rybactwa.html
2.Pażdziernik - konkurs szkolny " Aranżacja stołu okolicznościowego" 157,konkurs-na-aranzacje-stolu.html
3.Listopad - konkurs międzyszkolny "Aranżacja stołu okolicznościoiwego"   
4.Grudzień - "Tradycyjne cieszyńskie ciasteczka"                                                                                         5.Styczeń - konkurs szkolny - Składanie serwetek
172,konkurs-skladanie-serwetek.html                                 6.Luty - konkurs "Beskidzkie krepliki" - zdjęci z konkursu